Scheiding

In 2020 waren ruim 28.000 kinderen betrokken bij een echtscheiding van hun ouders.
Als ouders gaan scheiden, verandert er veel en heeft dit impact op iedereen in het gezin. Kinderen/pubers kunnen te maken krijgen met gevoelens als onzekerheid, gemis, boosheid, eenzaamheid of verdriet. Gevoelens die begrijpelijk zijn in de situatie waar ze op dat moment doorheen gaan. Ook kunnen kinderen zich zorgen maken over de nieuw ontstane situatie of over hun vader of moeder. Of vragen zich af hoe het nu verder moet.

Overal waar ik hij of zij schrijf, bedoel ik álle mensen.

Meisje die door een scheiding heen gaat

Praten

Ik zie dat ouders hun uiterste best doen om met hun kinderen zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te komen. Soms maken ouders zelf met elkaar afspraken hoe ze verder willen. Soms doen ze dit met behulp van een mediator. Vaak vinden ouders het fijn als hun kind ook met iemand kan praten. Waar hij zijn zorgen kwijt kan, of zijn vragen, of misschien is zijn hart luchten al genoeg.
Voor veel kinderen draagt dit positief bij aan het accepteren en langzaam wennen aan een nieuwe situatie, waarvoor ieder zijn tijd nodig heeft.

Hoe werk ik met kinderen

Hoe ik met kinderen werk is afhankelijk van de leeftijd en behoefte van het kind. Jongere kinderen verwerken hun emoties vaak tijdens spel. Daarom werk ik met kinderen met onder andere spel, creatieve opdrachten, gesprekken of tekenopdrachten (ik analyseer de tekeningen van kinderen). Alles is afgestemd op de behoefte en leeftijd van het kind.
Voor sommige kinderen is het fijn om (nog) niet veel te praten. En dat is begrijpelijk.
Op een rustige manier zijn ze zo toch al bezig met zorgdragen voor hun gevoelens.
Oudere kinderen willen vaak al meer praten. Ik kijk wat de behoefte van het kind is en vanuit daar gaan we verder.
Boekje met zorgen 2

wat zijn de mogelijke gevolgen voor kinderen.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat een scheiding ook impact heeft op kinderen. Hieronder kan je de mogelijke gevolgen voor kinderen lezen, van verschillende leeftijden.

Klik op onderstaande buttons om per leeftijdsgroep hier meer over te lezen. 

Mogelijke gevolgen kind 0-2 jaar

 • Kan nog niet praten en reageert op stress en spanning door meer te huilen. 
 • Is extra kwetsbaar. Wanneer één van de ouders niet meer thuis is en het kind iedere week een (lange) reis moet maken naar een ander huis, is er sprake van een verlieservaring die kan doorwerken in de ontwikkeling van het kind. Het kind voelt dat vaste ritmes veranderen. 
 • Voelt het gemis van een tweede, verzorgende ouder. 
 • Vangt ook negatieve signalen van de ouder(s) op en associeert die op onbewust niveau met negatieve gevoelsbeleving over zichzelf en de ouder(s). 
 • Krijgt niet de mogelijkheid om beide ouders in gelijke mate als ouder te beleven. 
 • Ouder(s) zijn emotioneel minder beschikbaar, minder sensitief en minder responsief. 
 • Het hechtingsproces van het kind loopt risico. 

Mogelijke gevolgen peuters 2-4 jaar

 • Minder kans om zich te kunnen identificeren met beide ouders in hun ouderrol 
 • Risico dat het kind de reden van scheiding aan zichzelf relateert 
 • Ouders kampen zelf met moeite (angsten) om greep te krijgen op hun eigen wereld die net is ingestort. Deze angst beïnvloed mogelijke typische angsten van de kleuter. 

Mogelijke gevolgen kleuter 4-6 jaar

 • Legt de schuld van de scheiding bij zichzelf. 
 • Interpreteert het vertrek van een ouder als persoonlijke afwijzing. 
 • Boosheid wordt elders geuit. 
 • Is bang om de andere ouder te verliezen. 
 • Vertoont regressieverschijnselen. 
 • Valt vooral terug op fantasie en magisch denken. 
 • Heeft veel vragen over de toekomst. 

Mogelijke gevolgen jong basisschoolkind 6-9 jaar

 • Maakt zich zorgen om de ouder(s), gaat ouder tevreden stellen en zich aanpassen. 
 • Prille identificatie met de ouder die het meest slachtoffer van de situatie is. 
 • Risico op parentificatie (identificatie met de ouders). 
 • Risico op slechte schoolprestaties als gevolg van een verstoring van het basale leerproces. 
 • Eventueel schoolwisseling door scheiding/verhuizing midden in het basale leerproces. 
 • Kind moet mogelijk stoppen met deelname aan clubs of hobby door financiële teruggang gezin. 

Mogelijke gevolgen ouder basisschoolkind 9-12 jaar

 • Zoekt compensatie buiten het gezin. 
 • Voelt verdriet en onbegrip omdat het ziet dat andere gezinnen nog wel intact zijn. 
 • Voelt zich in de steek gelaten door ouder(s). 
 • Kan scheiding rationeel wel begrijpen, maar emotioneel nog niet verwerken. 
 • Ontwikkelt coping mechanismen om emotioneel overeind te blijven. 
 • Verliest in geval van verhuizing vaste vriendjes. 
 • Verliest door financiële teruggang deelname aan clubs en dergelijke. 

Mogelijke gevolgen jonge puber 12-14 jaar

 • Er is vaak sprake van emotionele verwarring. 
 • Wendt zich vervroegd af van het gezin. 
 • Vertoont vooral problemen als ouder(s) nieuwe relatie aangaat. 
 • Zoekt elders steun. 
 • Zet zich heftig af zonder compensatie. 
 • Sneller geneigd partij te kiezen, polarisatie. 
 • Verandering in eigen ontluikende seksualiteit, of sneller of afhoudender. 
 • Risico op horizontale relatievorming tussen ouder(s)-kind. 
 • Minder sociale controle op het kind. 
 • Sneller kans op afglijden. 

Mogelijke gevolgen oudere puber 14-17 jaar

 • Heeft vaak gevoelens van schaamte. 
 • De onzekerheid die bij deze leeftijdsfase hoort, wordt versterkt. 
 • Gevoelens van boosheid. 
 • Legt schuld bij de initiërende partij. 
 • Versnelde losmaking van thuis. 
 • Verlies van ontzag, respect voor ouders. 
 • Er kunnen problemen ontstaan met aanpassing. 
 • Minder toezicht van ouders op jongere. 
 • Grotere kans op experimenteren met seksualiteit, drank en drugs. 
 • Er bestaat een risico tot afglijden. 

Mogelijke gevolgen adolescent 17-20 jaar

 • De ontwikkeling stagneert, kans op terugkeren naar een eerdere fase van de ontwikkeling. 
 • Het komt vaker voor, dat de adolescenten een tegenovergestelde reactie vertonen op hun gevoel (bijvoorbeeld angst wegbluffen). 
 • Ook kunnen gevoelens weggedrukt worden om overmatig aangepast te kunnen zijn. 
 • Adolescenten zoeken iets ter compensatie. 
 • Sommige drukken hun gevoelens weg en beredeneren de situatie rationeel. 
 • Ook kan het verdriet en het verlies ontkend worden en gevoelens verdrongen. Als reactie op het conflict kunnen adolescenten polariseren, door de tegenstelling tussen hun ouders te versterken of de kant van een ouder te kiezen. 

Bron: Nederlands Jeugd Instituut 

Contactmogelijkheden

Vanuit de opleidingen die ik gevolgd heb werk ik met verschillende werkvormen én met zelf ontwikkelde werkvormen. Ik werk op een manier die speels en luchtig is voor jonge kinderen en werk op een laagdrempelige manier met oudere kinderen, jongvolwassenen en volwassenen. Hiernaast werk ik ook vanuit mijn intuïtie en samen met mijn opgedane kennis combineer ik op deze manier het beste voor je kind.