Buikpijn

Als je kind vaak buikpijn heeft en je huisarts geen lichamelijke oorzaak kan vinden, kan er sprake zijn van ‘functionele buikpijn’.  
Soms stuurt je huisarts jullie door naar de kinderarts om uit te sluiten dat er geen medische of lichamelijke oorzaak is. Als dat niet het geval is noemt de arts deze klachten ‘somatisch onvoldoende verklaarbare klachten’ (SOLK).
 ‘Somatisch’ betekent ‘lichamelijk’. Andere woorden die vaak gebruikt worden voor buikpijn die niet medisch te verklaren is, zijn ‘psychosomatische buikpijn’, of ‘functionele buikpijn’. 

Overal waar ik hij of zij schrijf, bedoel ik álle mensen.

Symptoombestrijding?

In Nederland zijn circa 100.000 kinderen met functionele buikpijn. Een enorm aantal. 
Dit is dus buikpijn zonder een aanwijsbare medische oorzaak.  
De pijn zit er echter wel en heeft een effect op zijn leven. Kinderen die vaak buikpijn hebben zijn bijvoorbeeld vaker afwezig van school, zijn sneller angstig, durven minder snel iets te doen en voelen zich soms alleen als het ze niet lukt af te spreken met vrienden of als ze hun sport of andere activiteiten moeten missen.  

Als er geen medische of lichamelijke oorzaak voor de buikpijn is, kunnen vaak alleen de symptomen bestreden worden. Dit is het onderdrukken van de werkelijke klacht. Terwijl veel factoren invloed kunnen hebben op de buik.  
Denk bijvoorbeeld aan stress, school, moeheid, voeding, een teveel aan prikkels, verwachtingen, drukte, moeilijk kunnen ontspannen, nachtrust, ademhaling. 

Bloemenwind en buikpijn

Ik heb een aantal jaren in een kinderziekenhuis gewerkt waar ik met veel kinderen en jongeren heb gewerkt die buikpijnklachten hadden. Het is belangrijk om een kind (of jongere) te leren zélf weer de regie te hebben over zijn leven, in plaats van de buikpijn de regisseur te laten zijn. Ik leer kinderen en ouders wat ze kunnen doen, en hóe ze dit kunnen doen. Gelukkig is er veel wat je zelf kan doen voor je buik. Met de kinderen en jongeren (maar ook volwassenen) die ik in de praktijk zie doe ik onder andere praktische oefeningen die helpend zijn en die ze ook thuis kunnen doen, of op school (of werk).  
Lachend meisje met een vlinder op haar neus

Reacties van ouders en kinderen

‘Wat fijn dat je onze zoon hebt geleerd wat hij nu kan doen als hij spanning voelt. Trots laat hij aan ons zien welke oefeningen hem helpen’.  Anna, moeder. 

‘Het is voor ons bijzonder om op de nieuw geleerde manier onze dag af te sluiten. Maar het helpt wel, en Lotte slaapt hierdoor sneller en rustiger’. Mama van Lotte