Hooggevoeligheid

Veel kinderen zijn hooggevoelig. We lezen er ook steeds meer over.  
Iemand die hooggevoelig is, is meer dan gemiddeld genomen gevoelig voor indrukken en prikkels. Een heel gevoelig persoon is vaak gevoelig voor licht, geluid, geuren, hoe de sfeer in huis of in de klas is. Hoe een stem klinkt. Erg gevoelige kinderen kunnen snel huilen en pijn kan intens worden ervaren. Sommige kinderen hebben moeite met slapen, of kunnen snel boos worden. Als je erg gevoelig bent zie je vaak veel meer de details.
Hooggevoeligheid geeft ook veel moois. Vaak voel je een ander feilloos aan bijvoorbeeld, en iemand die hooggevoelig is heeft een sterke emotionele beleving. Misschien herken je bij je kind dat hij zich snel kan aanpassen op school, of bij vriendjes. Gevoeligheid kan lastig zijn als je kind niet goed weet hoe hij met zijn gevoeligheid kan omgaan of als aanpassen ook vaak zichzelf wegcijferen is. Of als hij niet goed weet hoe hij hierin goed voor zichzelf moet zorgen.  

Overal waar je hij of zij leest bedoel ik álle mensen

Tegeltje met kinderen hooggevoeligheid

Indrukken

Alle indrukken die we opdoen worden gefilterd. De minder belangrijke prikkels schuiven we automatisch naar de achtergrond. We hoeven lang niet met alles iets te doen wat we waarnemen. Een hoogsensitief persoon neemt echter veel meer waar. Hij/zij heeft oog voor de details en heeft soms moeite onderscheid te maken tussen belangrijke en minder belangrijke indrukken. Ze hebben vaak het gevoel dat ze met alles iets moeten.  

Ook ervaren hooggevoelige kinderen een sterkte emotionele beleving aan wat ze opmerken en kan het lijken alsof iedere indruk een emotie bij ze aanraakt. De belevingen worden vaak intens ervaren. Dit is mooi als het bijvoorbeeld een beleving is die energie en plezier geeft. Maar er zijn ook innerlijke reacties die een gevoel geven van angst, schrik of verdriet.  
Ook die worden vaak intens ervaren. 

Weerbaar

Ik leer kinderen én volwassenen hoe ze weerbaar kunnen zijn in een wereld vol prikkels.
Weerbaar maar tegelijkertijd ook zichzelf blijven. Dat doen we onder andere met oefeningen.
Ook is het belangrijk de grens te herkennen tussen henzelf en de ander. Omdat hoogsensitieve kinderen en volwassenen de ander goed aanvoelen en kunnen ze de neiging hebben voor de ander te willen zorgen. Onbewust nemen ze dan teveel op hun schouders. Ook dit komt ter sprake en gaan we samen onderzoeken of dat voor jou of jouw kind een aandachtspunt is. 

Zenuwstelsel - Hooggevoeligheid

Reacties van ouders en kinderen

‘Hoi Carina, ik zat eerst niet altijd lekker in mijn vel. De sessies bij jou hebben mij echt geholpen in het ‘opgroeien’. Ik weet nu hoe ik kan ontspannen en voor mijn balans kan zorgen. En dat het belangrijk is om goed te blijven praten’. 

‘Dank je wel Carina! We zijn heel blij met alles wat je hebt aangereikt voor onze Floor. Haar juf gaf haar gisteren ook nog een compliment dat ze zo gegroeid is’.