Kinderen met buikpijn

Als je kind vaak buikpijn heeft, ben je hoogstwaarschijnlijk naar de huisarts geweest. Als de huisarts geen lichamelijke oorzaak kan vinden, kan er sprake zijn van ‘functionele buikpijn’. Artsen noemen die klachten ‘somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten’(SOLK). ‘Somatisch’ betekent ‘lichamelijk’. Andere woorden die vaak gebruikt worden voor buikpijn die niet medisch te verklaren is, zijn ‘psychosomatische buikpijn’, of ‘functionele buikpijn’.

In Nederland zijn circa 100.000 kinderen met functionele buikpijn. Buikpijn zonder een aanwijsbare medische oorzaak. De pijn heeft een effect op de kwaliteit van leven van een kind met buikpijn klachten. Deze kinderen zijn bijvoorbeeld vaker afwezig van school, hebben vaak meer angst en depressieve klachten en komen soms in een sociaal isolement terecht omdat ze niet meer kunnen afspreken met vrienden of mee kunnen doen met sporten.

Als je kind regelmatig buikpijn heeft, stuurt je huisarts je door naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis wordt vooral gekeken naar de lichamelijke problemen en vaak kunnen alleen de symptomen worden bestreden. Dit is het onderdrukken van de werkelijke klacht. Terwijl veel factoren invloed kunnen hebben op de buik. Denk bijvoorbeeld aan stress, school, moeheid, voeding, een teveel aan prikkels, verwachtingen, drukte, moeilijk kunnen ontspannen, nachtrust, ademhaling.

Ik heb een aantal jaren in een kinderziekenhuis gewerkt, waar ik honderden kinderen en jongeren begeleid heb met langdurige buikpijn. En er zijn gelukkig veel dingen die je kunt doen. Wat belangrijk is, is om een kind te leren zélf weer regie te hebben over zijn leven.

En niet de buikpijn regisseur van zijn leven te laten zijn. Ik leer kinderen en ouders wat ze kunnen doen en hoe ze dit kunnen doen. En begeleid kinderen hierin.