Kinderen en scheiding met ouders

Als ouders gaan scheiden, verandert er vaak veel en heeft dit impact op iedereen in het gezin. Kinderen/pubers kunnen te maken krijgen met gevoelens als onzekerheid, gemis, boosheid, verdriet. Gevoelens die begrijpelijk zijn in de situatie waar ze op dat moment doorheen gaan.
Ook kunnen kinderen zich zorgen maken over de nieuw ontstane situatie, of over hun vader of moeder. Ik begeleid ouders, kinderen en jongeren in deze ingrijpende fase. Ondersteun kinderen zodat ze deze ingrijpende gebeurtenis een plekje kunnen geven en ze ook weer op een goede manier verder kunnen, in een nieuwe situatie.

Ouders doen hun best om met hun kind(eren) zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te komen. Met elkaar maken ouders afspraken over hoe nu verder. Sommige ouders doen dit samen, of met behulp van een mediator. Vaak willen ouders dat hun kind ook met iemand kan praten. Over de situatie, of over de wensen die hun kind heeft. Over hoe nu verder.

Het is belangrijk om ook te luisteren naar de wensen van het kind. In mijn praktijk begeleid ik kinderen/pubers in dit proces. Mijn ervaring is dat dit positief bijdraagt aan het accepteren en langzaam wennen aan een nieuwe situatie, waarvoor ieder zijn/haar tijd nodig heeft.

Wil je meer informatie, of een afspraak maken? Neem gerust contact met mij op.